ballistic plate

SUMMER SHEBANG-JIN YI JIA BULLETPROOF VEST PICTURE

Summer Shebang! Jin Yi Jia Bullet Proof Vest

P.B.DIONISIO’S “SUMMER SHEBANG!” Sale features the *JIN YI JIA BULLETPROOF VEST. New arrival from Jin Yi Jia, Ultra Lightweight & Durable Bullet Proof Ballistic Vests. Safety products thus have on...